72742336_2479591235412000_65025028331352

Betong

På betongverkstedet møter elevene materialet i tre ulike stadier, som pulver, i flytende form og som et fast og hardt materialet. Når betongen er helt i formen er det ikke mulig å foreta noen endringer.
 
Det gjør at eleven må være sikker på det han foretar seg i veien mot å lage en støpeform. Det forutsetter også at eleven klarer å se for seg at han jobber med en negativ form når han jobber med en støpeform, og at støpen vil ende opp som et positivt produkt. På betongverkstedet får eleven flere muligheter til å jobbe med praktisk matematikk.