Oljing av skaterampe
Oljing av skaterampe
Våronn
Våronn
Utregninger i treverkstedet
Utregninger i treverkstedet
Borring i mur
Borring i mur
Vedhogst i kontrastfylt vær
Vedhogst i kontrastfylt vær
Vintertur
Vintertur