Læringsreisen 

Videregående Steinerskoler i Norge er godkjent med læreplanen fra 2007. Du kan lese den her.  
 
Vår helsepedagogiske avdeling driver tilrettelagt undervisning, hvor elevene er fritatt fra læreplanen og har derfor i tillegg en læreplan – Læringsreisen— utviklet spesifikt for skolen.
 
I denne kan man få bedre kjennskap til vårt idégrunnlag, pedagogiske perspektiver, hvordan skoleåret er lagt opp, dagsrytmer og informasjon om undervisningen.
 
Du kan laste ned læringsreisen ved å klikke på symbolet. 
Læringsreisen_final_20192020.jpg