Steinerskolen på Skjold Videregående trinn 

  • Facebook Square

Kunst

 

På kunstverkstedet får eleven mulighet til å oppøve evnen til å iaktta og mulighet til å utvikle form- og fargesans. Vi lærer å uttrykke indre og ytre opplevelser visuelt gjennom bruk av ulike verktøy og metoder.