Metall

Å jobbe med metall virker inn på viljen. Det er kan være krevende fysisk arbeid. I takt med økende ferdighetsnivå merker eleven at teknikk er viktigere. Da kommer oppdagelsen av at jeg begynner å lære et håndverk.
 
Metall er et ”snilt” materiale med mulighet til å rette opp om resultatet blir annerledes enn eleven ønsket. Materialet gir mulighet til å jobbe med det varme flytende metallet til det harde metallet som kan bankes, kappes og klippes.