Musikk

 

I musikkverkstedet får vi muligheten til å trene det sosiale og det kunstneriske. I samspillet øver vi oss på å lytte og å gi og ta plass. Med instrumenter, sang og tekster kan vi uttrykke oss individuelt og personlig.
I samspillI får elevene anledning til å øve ferdigheter på tradisjonelle bandinstrumenter.
 
Å øve instrumentferdigheter krever tålmodighet, vilje og evnen til å stå i en utfordring man ikke umiddelbart mestrer. Når man er klar for å bidra med sine ferdigheter i samspill, øves det musikalske, evnen til å lytte og å bidra med det som felleskapet og musikken trenger.