Tre

På treverkstedet møter elevene ulike teknikker og metoder. Det blir lagt vekt på å beherske håndverktøy så vel som elektrisk verktøy og undervisningen foregår ute såvel som inne. Eleven lærer å arbeide etter mål og har mulighet for å øve på praktisk matematikk.
 
I treet møter eleven ulike kvaliteter gjennom de ulike tresortene, og i de ulike stadiene man kan jobbe med tre. Å arbeide med tre krever presisjon og nøyaktighet.