En film om skolen

Vi ba filmskaper Sylvelin Måkestad om å lage en film som presenterer skolen. Målet med filmen  var å fange noe av det som foregår på skolen — både det synlige og usynlige, det faglige og det menneskelige. 

Følg oss

Steinerskolen på Skjolds videregående trinn er et alternativt videregående opplæringstilbud.
 
Skolen startet opp i 1997 og er godkjent for inntil 50 elever. Skoletilbudet er for ungdom som av ulike grunner ikke finner seg tilrette eller kan nyttegjøre seg det tradisjonelle videregående opplæringstilbud.
 
Alle elevene har individuell opplæringsplan. Skolen består i dag av fem ulike verksteder: Betong, tre, kunst, metall og musikk. Den verkstedsbaserte undervisningen leder til kunnskap på en annen måte enn teoribasert klasseromsundervisning.
 
Den tydelige og håndgripelige kunnskapen som tilegnes på verkstedene kan bringes inn i andre situasjoner og gir eleven både en kroppslig og intellektuell erfaring. Turer og reiser er også en viktig del av vår undervisning.